Dlaczego pompa ciepła

Bezobsługowość sytemu grzewczego – automatyczna praca,

Nie potrzebujesz kotłowni, komina itp. Moduł wewnętrzny pompy ciepła możesz zainstalować w pomieszczeniu gospodarczym a nawet w kuchni,

Nie musisz co roku tracić czasu na szukanie paliwa o najniższej cenie, magazynować go itp.

Czytaj Więcej

Czy pompa ciepła jest dla Ciebie

System zapewniający komfort cieplny oparty na pompie ciepła wymaga systemu niskotemperaturowego.

System niskotemperaturowy zapewnia nam ogrzewanie podłogowe, klimakonwektory, ogrzewanie ścienne oraz standardowe grzejniki pod warunkiem, że są zaprojektowane na niski parametr czynnika grzewczego.

Czytaj więcej

Kiedy pompa ciepła w modernizowanym budynku

Jeżeli system ma być energooszczędny musi mieć możliwość pracy na niskim parametrze, czyli ogrzewanie podłogowe, ścienne, klimakonwektory, grzejniki zaprojektowane na niski parametr,

Jeżeli nie posiadasz takiego sytemu konieczna jest wymiana grzejników lub zwiększenie ich ilości (powierzchni grzewczej),

Czytaj Więcej

Pompa ciepła typu SPLIT

PC jest rozdzielona na dwie części, które łączą ze sobą rury z czynnikiem chłodniczym. Tym samym nie ma zagrożenia zamarznięcia wody z systemu grzewczego.

Najważniejsze składowe jednostki wewnętrznej to: sterownik systemu, skraplacz, pompa obiegowa, zawory sterujące systemem, zasobnik na ciepłą wodę użytkową,

Czytaj Więcej

Pompa ciepła typu MONOBLOK

Pompa ciepła jako układ produkujący ciepło lub chłód dla budynku umieszczona jest na zewnątrz w jednej obudowie. Połączona jest z systemem grzewczym budynku (podłogówka, grzejniki) rurami hydraulicznymi. Połączenie to jest wrażliwe na zamarznięcie w przypadku długotrwałej przerwie w dostawie prądu jeżeli połączenie to wypełnione jest wodą.

Czytaj Więcej

Co to jest COP

Potocznie mówiąc jest to współczynnik wydajności pompy ciepła. Jest to stosunek energii grzewczej wyprodukowanej przez pompę ciepła w stosunku do energii elektrycznej pobranej przez PC aby wyprodukować tę energię grzewczą.

Czytaj Więcej